VP Đại Học ARIZONA

P.204 Tòa Nhà Sacom - Chipsáng, Saigon Hightech Park.