Nội thất 05

Lô 411, Đường Kênh 19-5, Q. Bình Tân,Tp. HCM